[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: aner til emil pedersen og familie

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 10.07.13

Artikkelens_innhold

Det kan ikke garanteres at den Peder Eriksen som giftet seg i 1861 er den samme som jeg jeg fant i kirkeboka for Hurdal. Hva bør så legges til grunn for at det kan være rett person? Han er født i riktig år ut fra senere oppgitt alder. Han er i fra nabolaget til oppgitt gard ved vielsen. Hans eldste datter har samme fornavn, Berte, som hans mor. Han er i bygdeboka oppført uten ektefelle og begravelses år, det viser at han helst flyttet ut fra hjembygda. Samtidig forteller oss det neppe ble holdt skifte etter foreldrene som forteller hvor det ble av Peder. Ut fra en samlet vurdering av slike forhold synes det som Peder Eriksen på Toten og i bygdeboka for Feiring er samme person.


Sist endret: 19.02.15