[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hvem var Tora Dalborgen? - 1652 -

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 21.07.13

Artikkelens_innhold

I odelskattelista for Vardal i 1642 er ført at Thore Svendsdatter, Jørgen Wormnesses qvinde, eier udi Opsall i Torpen 1/2 hud uden bøxell. Det må være kvinnen du etterspør. I Braastadboka antydes hennes mann å hete Jørgen Hovelsen og var bruker på Vårnes i 1612. At hun på sine eldre dager flyttet til Dalborgen gir grunn til ettertanker. Om nedre Dalborgen i Braastadboka står at Christopher nevnes som bruker der i 1612. Han var kirkeverge i 1618-20, og skattet av garden i 1626. I 1638 og 43 skattet Berte, trolig hans enke, av garden. Neste bruker het Christen Olsen, og boka stilles det spørsmål om han var gift med ei datter av forrige par på garden. Det ble skiftet etter Christen Olsen 17/10 1768. Der han etterlot seg barna Ole Aas, Jørgen (Dalborgen) Berte Sangnes, Marte Øgaasen og datteren Tore (Markestad). I og med en finner barnenavnene Jørgen og Tore er det nærliggende å tro at Thore Svendsdtr. flyttet til sin datter, gift med Christen Olsen. Dette bryter litt med innholdet i Braastadboka, men det kan også være at Christen Olsen 1610- var en sønn på nedre Dalborgen.


Sist endret: 19.02.15