[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Tyding av kommentar i militærrulle 1700

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 09.08.13

Artikkelens_innhold

Et skippund landskyld i gården Hermanrud tilhørte Oslo Hospital. Kommentaren tolker jeg som " bygslet hospitalgods og gammel far hjemme" og kan bety at han derfor var fritatt for militærtjeneste.


Sist endret: 15.02.15