[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Tyding av kommentar i militærrulle 1700

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 09.08.13

Artikkelens_innhold

Det jeg kan bistå med er kommentar til spørsmålet. Militærrullen du viser er en Legdsrulle over ungemandskab for Toten, det vil si en oversikt over soldatemner. Kommentarene som gis for dem hadde betydning for senere utvelgelse. De fleste som nevnes i rullen er likhet med Povel Mathiasen gitt betegnelsen god. Andre kunne være for unge, udyktige eller ha fysiske skader. Av andre forhold som hadde betydning ved en utvelgelse var familieforhold på gårdene, for disse skulle drives på en forsvarlig måte. Eksempler på kommentarer er bruker av gard, enkers eneste sønn, eneste sønn på odelsgårder og sønner som må hjelpe faren med driften på gården. Povel Mathiasen kan vel knyttes til den siste kategorien. Rullen viser også at noen av de unge mannskap er utpekt til soldat for en "gårdslegd". En legd kunne bestå av 2 helgårder, eller 4 halvgårder, eller 8 ødegårder. Disse skulle bekoste soldatens utstyr samt kost og losji.


Sist endret: 19.02.15