[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Mustadhagen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 06.09.13

Artikkelens_innhold

Kirkebøkene for Vardal er til dels mangelfulle på 1700-tallet, derfor er det vanskelig å gi sikre og gode opplysninger om slekter. Hans Mustadhagen kan ha hatt følgende barn: Marte dp. 1/5 1757, Johanne dp. 30/9 1759, Berte dp. 31/1 1762 og begr. 20/3 1763 1 år, Berte dp. 13/11 1763, Hans dp. 21/12 1766 og begr. 5/7 1767 1 år. Hans Jacobsen Mustadeie fikk i 1772 tvillingene Marit og Jacob som ble begr. 21/6, den ene 5 uger og den andre 5 timer gl. Med kjennskap til farsnavnet kan nevnes at en Hans Jacobsen og Mari Engebretsdtr. ble trolovet 21/8 1751 med forlovere Christian og Nils And. Berg. Til dette kan nevnes at ei Marit Engebretsdtr. var fadder i 1657, kanskje brudens søster uten at en vet noe mere om dem. Hans Jacobsen hadde datteren Kari til dåpen 9/1 1752, hvor Christian Berg og Nils Jacobsen Bye var blant fadderne. Sistnevnte flyttet senere til Mustadhagen, og ble gift med Berit Eriksdtr. Ved skiftet etter Nils 9/4 1763 ble barnas verge deres frende Jens Nerby. Etter alderen ved begravelsen skulle Nils være født ca. 1716, men hans dåp er ikke ført i kirkeboka. Hans Jacobsen kan være døpt i 1729, og har søsknene Marit 1725-,Anne 1728, Berte 1733- og Lars 1742-. Deres far Jacob Gundersen kjøpte vestre Glæstad i i 1721, og solgte garden i 1735. Jacob var gift med N.N. og hennes morbror Torkild Larsen Stabo av Toten n. i sak 1730. (Kilde: Slekter på garder i Vardal og Redalen side 24). Det som for øvrig er kjent er at Torkild Stabo fra Lunna på Toten var søster til Jens Nerbys mor Marte Larsdtr. Det kan være opphavet til benevnelsen frende som betyr en form for slektskap. Her må tillegges at skiftet etter Marte Larsdtr. viser den direkte forbindelsen ikke var gjennom henne, så den må helst søkes via hennes halvsøstre fra Lunna.


Sist endret: 19.02.15