[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Napstad gård og teglverk

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 14.09.13

Artikkelens_innhold

Napstad er g.nr. 44 i Vardal. Gardsnummeret besto fra gammelt av 2 bruk. Det kommer av at det de tidligere var underbruk av 2 forskjellige garder. Dette var noe av årsaken til at brukene først på 1800-tallet ble selveiergarder etter å ha vært husmannsbruk. Gardene er omtalt i Vardal Bygdebok bind IV side 170. Forøvrig kan nevnes at noen få av husmennene på garden før 1800 også er omtalt i Per Braastads bok Slekter på garder i Vardal og Redalen.


Sist endret: 19.02.15