[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hans Olsen Tømmerhol (Rustad)

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 31.10.13

Artikkelens_innhold

Familieforholdene på Tømmerhol rundt 1700 var følgende. Marte Halvorsdtr. fra Huseby i Stange -1704 95 1/2 år var første gang gift med Ole Poulsen Tømmerhol skifte 27/1 1668. Andre gang med Mads Pedersen fra Harestuen i Lunner skifte 27-30/5 1698, og tredje gang i 1699 med Hans Olsen mellem Rustad. Etter konens død giftet han seg på ny 22/2 1705 med Maren Madsdtr. De fikk barna Ole 1706-, Mads 1709-, Marte 1712-, Karen 1715-18, Hans 1718-18 og Hans 1719-. Hans var sønn av Ole Eriksen mellem Rustad fra Drager skifte 14/11 1682 og Eli Hansdtr. øvre Rustad ca. 1657-1725. Hun var datter av Kirsti Christophersdtr. og Hans Christophersen øvre Rustad. Det ble skiftet etter Karis menn Frans Pedersen og Hans Christophersen 22/1 1658. Et skifte 1/12 1657 opplyser at Hans da var død, mens Frans døde for 6 år siden. For øvrig kan nevnes at 28/11 1678 ble holdt skifte etter Ole Eriksens mor Siri Knudsdtr. fra Bjørnerud. Hennes mann Erik Drager nevnes som sønn ved skiftet etter Halvor Andersen Kukersrud 12/3 1668.


Sist endret: 19.02.15