[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ingri Lodins/Løensd. (1623-1700)

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 26.11.13

Artikkelens_innhold

Angående Ingri Lodinsdtrs farsnavn kan en si dette var et lite brukt navn på Toten. Det kan være at skriveren har oppfattet navnet feil, eller det samme senere ved innskriving i protokollen. Jeg vil derfor anbefale å se en slektstavle i lagets tidsskrift nr. 4/1990 s. 268. Videre er det kjent at Lodin Klundby i Biri i 1624 eide bl.a. eide odelsgods i Lunde på Toten 1 pund og i Solberg samme sted 1 pund. I tilsvarende liste for 1642 eide Gulbrand Klundby 1 pund i Lunde og 1/2 pund i Solberg.


Sist endret: 19.02.15