[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Simen Pedersen Kvikstads (1660-1753) forfedre?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 28.12.13

Artikkelens_innhold

Og her foreligger den skriftlige versjonen: Forbindelsen mellom Simen Kvikstad og Simen Hveem, framgår av arveskifte avholdt på Kvikstad søndre 7. og 27.januar 1728 etter avdøde Knut Paulsen. Blant arvingene var barna til avdøde Marte Andersdatter og Halvor Simensen Hveem (sønn av Simen Stensen Hveem)og arven deres ble tatt vare på av deres frende Simen Kvikstad. - Som barn av Peder Olsen og Maren Simensdatter Fjeld, har jeg registrert følgende: 1. Ole, 8 år gammel i 1666-manntallet. 2. Simen, 3/4 år gammel i 1666-manntallet, oppført som soldat på Groset i 1693 og bg.9.3.1753 (93 år), g.m. Anne Sebjørnsdatter Kvikstad nordre: Kvikstad nordre. 3. Jon, bg.14.11.1744 (83 år), g.14.4.1696 m. Ingeborg Gulbrandsdatter Skjefstad vestre: Mellom-Hveem østre. 4. Paul, soldat og bosatt Grosetstuen i 1701 som fadder på Kvikstad, Hveem og Skjøl. Han kan være identisk med Paul Pedersen Skjøl, bg.8.11.1721 (56 år), g.1.g.27.12.1703 m. Siri Olsdatter Skjøl østre og g.2.g.24.6.1713 m. Gunild Monsdatter Knappen: Snipstadstuen under Snipstad. 5. Anders. 6. Mari, bg.19.11.1728 (74 år), g.m. Peder Johannesen Kauserud: Skjøl vestre.


Sist endret: 19.02.15