[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Simen Pedersen Kvikstads (1660-1753) forfedre?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 31.12.13

Artikkelens_innhold

Etter anmodning, ble det også en skriftlig versjon. - De refererte datoene i 1728 gjelder ett og samme arveskifte. - Som barn av Sten og Maren Majer, har jeg registrert følgende: 1. Gulbrand, g.m. Rønnaug Thomasdatter: Majer. 2. Søren, g.m. enken Ragnhild Paulsdatter Skjefstad østre: Skjefstad østre. 3. Simen, g.1.g.m. enken ? Mellom-Hveem vestre: Mellom-Hveem vestre. 4. Karen, g.m. Laurits Findsen Lunden: Lunden. Dessuten antas Ole Torkildsen Majer fra Fjørkenstad å være barnebarn av Sten Majer. Trolig var også Peder Halvorsens Skjefstad vestre første hustru datter av Sten Majer. - Ingrid Pedersdatter Kvikstad nordre ble som enke gift med Gulbrand Ellingsen. Han nevnes som svigersønn av Peder Halvorsen Skjefstad vestre i skiftebrev etter sistnevntes andre hustru Siri Toresdatter avholdt 15. november 1681.


Sist endret: 19.02.15