[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Laurits Findsen Lunden og hans sønnebarn på Grindaker

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten og Gran (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 31.12.13

Artikkelens_innhold

Jeg har mottatt en forespørsel vedrørende eventuelle etterkommere av Jon Larsen Grindaker på Hadeland fra Lunden på Toten. Trolig vil besvarelsen være av interesse for flere: - Som det framgår av arveskifter avholdt på Lunden 1.juli 1675 og 23. mars 1681 etter henholdsvis Kari/Karen Stensdatter og Laurits/Lars Findsen, var barna etter deres avdøde sønn Jon Grindaker blant arvingene. Imidlertid er ikke disse barna navngitt i skiftebrevene. Sønnen Jon Larsen er i følge manntallene 1664-1666, født ca 1628 og oppført som oppsitter på gården Grindaker søndre på Gran. Sønnen Paul Jonsen oppføres 9 år gammel sistnevnte år. Dessuten hadde han også barna Mikkel og Mangnild, som begge ble gift og bosatt på Toten, som det framgår av arveskifte avholdt i Balkestuen under Balke østre på Toten 17.oktober 1776-22.oktober 1777 etter avdøde Mangnild Paulsdatter.


Sist endret: 19.02.15