[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Peder Andersen sorenskriver

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 02.01.14

Artikkelens_innhold

Det ble holdt skifte etter Peder Andersen Qvigstad på Toten 10. mars 1674. Hans hustrues navn nevnes ikke, og av barna nevnes bare sønnen Christen i skiftet. Boet hadde til hos broren Ole Andersen (Hørstad i Vardal) etter en obligasjon dat. 10. april 1672. Videre var det gjeld til vermoderen, sl. Claus Bastiansens enke.


Sist endret: 19.02.15