[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Simen Pedersen Kvikstads (1660-1753) forfedre?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 11.01.14

Artikkelens_innhold

-Toresdatter Rustad nedre var gift 1.gang med enkemannen Anders Narum søndre og 2.gang med enkemannen Peder Halvorsen Skjefstad vestre. I følge arveskiftet etter henne på Skjefstad vestre 15.november 1681, var datteren Marte Andersdatter(ca.1636-bg.1704), gift med Halvor Hveem, hennes eneste barn og arving.-Arveskiftet på Kvikstad søndre 7.og 27.januar 1728 oppgir avdøde Siri Skjefstads barnebarn blant arvingene. Forutsatt at Marte Andersdatter kun etterlot seg barn med Halvor Hveem, er det arven til barna fra dette ekteparet som deres frende Simen Kvikstad tok hånd om.-Sammenholdt med øvrige angitte opplysninger i denne tråden, er det derfor undertegnedes resonnement og konklusjon som trekker forbindelsen mellom Simen Mellom-Hveem vestre og Simen Kvikstad søndre. Således var min formulering som du refererer, både uheldig og upresis, da den ikke forekommer i et arveskifte.-Følgelig kan jeg forsikre, at det ikke har skjedd en sammenblanding med noe annet.


Sist endret: 19.02.15