[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Simen Pedersen Kvikstads (1660-1753) forfedre?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 11.01.14

Artikkelens_innhold

"Arveskiftet på Kvikstad søndre 7.og 27.januar 1728 oppgir avdøde Siri Skjefstads barnebarn blant arvingene. Forutsatt at Marte Andersdatter kun etterlot seg barn med Halvor Hveem, er det arven til barna fra dette ekteparet som deres frende Simen Kvikstad tok hånd om". Første setning er jeg med på, det står svart på hvitt i skiftet fra 1728. Annen setnings første del kan sikkert også stemme, ut fra skiftet i 1681. Men hvor er det det står at frenden Simen Kvikstad tok hånd om Marthe og Halvor Hveems barn? Jeg kan ikke med beste evne se at det står i det nevnte skiftet av 1728. Det er riktignok ikke veldig oversiktelig å lese, så jeg kan selvfølgelig ha oversett noe. Jeg lenker til skiftet her: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25270/221/


Sist endret: 19.02.15