[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Niels Persen Giilhagen (c1683-1757)

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Terje Tandsether
Postadresse: Raufoss
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 15.01.14

Artikkelens_innhold

Nils og Siri er ikke gift på Toten, så de er trolig gift der Siri kom fra. Nes bygdebok har følgende opplysninger om garden østre Kaulum: Ole Nilsen var bruker 1621-1652, og han tok over garden etter sin svigermor. Sønnen Engebret Olsen f. ca. 1620 var bruker til 1678. Hans sønn Tomas Engebretsen var så bruker. Han var gift med Birgitte Jonsdatter og hadde flere barn, blant annet dattera MARTE (døpt 2.5.1697) gift med Nils Pedersen Gile-eie. Om dette er feilskrift for Siri vet jeg ikke, men det ser i hvert fall ut til at Siri Tomasdatter må være fra østre Kaulum på Nes.


Sist endret: 19.02.15