[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Engebret Andersen født ca 1716 ,hvor kom han fra?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 30.01.14

Artikkelens_innhold

Du har tidligere dokumentert slektsforholdene rundt Engebret Andersen, og de mener du viser at han burde være en sønn av Anders Engebretsen. Det eneste du mangler er hans dåpsinnførsel i kirkeboka. I denne sammenheng er det naturlig å vurdere om presten kan ha skrevet feil navn. Her bør du være oppmerksom på at prester helst skrev opplysningene i kirkeboka først på lapper i kirken. Vi kjenner mange tilfeller av feil i kirkebøker, og i dette tilfellet er det liten forskjell på navnene. Når det ikke finnes andre kilder som kan avklare saken blir det tilslutt en samlet vurdering som må avklare dette, og inntil andre kilder avklarer saker er forbindelsen til Baggerud en interessant teori.


Sist endret: 19.02.15