[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Peder Jensen Gaarder

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 21.02.14

Artikkelens_innhold

Heftet du søker kan lånes gjennom bibliotek eller kjøpes ved henvendelse til tidsskriftet@vshl.no. For Toten er det utgitt 2 bygdebøker med gards- og slektshistorie gjeldende Totenvika og Eina. For andre områder anbefales tidligere artikler i VSHL, de finner du ved å søke på Vestoppland Slektshistorielag, samt trykke Tidskriftet under meny og lenken for register. Videre kan nevnes at Mjøsmuseet, Kapp har et gards- og personarkiv for Toten. Forøvrig er denne spørsmålsspalten et alternativ.


Sist endret: 19.02.15