[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

K.O. Mathisen, f- 280607, res.kap. i Brandbu fra mai 1950.

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ragnhild Andreassen
Postadresse: Sivert Nielsensgt. 52C/221, 8007 Bodø
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: Ja
Date: 26.02.14

Artikkelens_innhold


Sist endret: 19.02.15