[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Jørand Olsdatter gift 1844 m Ole Paulsen fra Torpa

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Alf Kjetil Bakke
Postadresse:
Kommuner_omraader: Toten/Land
Bekreftelse: JA
Date: 26.02.14

Artikkelens_innhold

Jørand (1809) var fra Toten og skilt fra Kristen Berntsen og de hadde sønnen Ole. Jørand ble gift 1844 med Ole Paulsen/Smedby Torpa (1805). Se Land 9 side 467. Ole til Toten i 1836. De utvandret til Sortland området i 1845 sammen med broren til Ole, Peder Paulsen og kona Olea. Men, hvem var Jørand sine foreldre/forfedre?


Sist endret: 19.02.15