[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: gårder

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 28.02.14

Artikkelens_innhold

Din antakelse er riktig. Det finnes 2 garder på østre Toten med navnet Buruld. Når du skriver Buruldeie, gjelder det helst husmannsplasser under en av gardene. De ligger sydøst for tettstedet Lena eller nedenfor Hoff kirke. Hver gard kunne ha flere plasser, og utover 1800-tallet hadde de gjerne et navn som vi for en del kjenner i dag. Prestene var ikke alltid like lokalt kjente, så bruk av eie etter et gardsnavn var vanlig i tidligere tider.


Sist endret: 19.02.15