[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hans Hoff

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 09.03.14

Artikkelens_innhold

I følge gravminner Dis-Norge ble en Hans Hoff gravlagt på Gjøvik kirkegård 19/1 1971. Hvis du ikke har oppnåd ønsket kontakt, kan denne kanskje opprettes ved å kontakte Kirkevergen i Gjøvik kommune. Han er kjent med personen som er ansvarlig for graven i dag.


Sist endret: 19.02.15