[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Mannskap for Scharkerud

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 25.03.14

Artikkelens_innhold

Når det står at Hans Jacob var mannskap for Skarkerud, er det en registrering av mulige militære mannskaper. Hvis du ser på dåpsinnførsler på Østre Toten i 1825, samme år som Hans Jacob ble født, vil de se at guttebarn alt da ble innført i kirkeboka som militært mannskap, helst for den garden hvor foreldrene bodde.


Sist endret: 19.02.15