[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: etterlysning søsken av far på morsiden

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 18.04.14

Artikkelens_innhold

Om morsslekta er følgende funnet fra kilder på nettet. Laurits Haakensen Holm f. 1874 på Pløien av Hveem med far Haaken Jensen giftet seg 11/2 1906 med Berte Marie Martinsen f. 1880 med far Martin Evensen. Av deres barn kan nevnes Henry Holm f. 31/10 1905-d. 4/3 1985 (gift med Gudrun f. 29/8 1916-d. 20/3 1988), Sofie Margrete f. 22/3 1907 (din ane), Margit f. 6/12 1908, Ole f. 1912-, Jenny Eveline f. 1920, Rolf Holm f. 23/2 1924-død 26/5 1998 (gift med Ester f. 10/2 1921-død 1/6 2003. Videre hadde Laurits Haakensen med Ragna Karlsdtr. Iversbakken sønnen Helge Kasper f. 1/3 1895 (han brukte muligens Pedersen som etternavn senere), og med Helga Pedersen Hveemsløkken sønnen Reidar f. 18/5 1903. Sofie Holm fikk videre sønnen Arvid i 1930 med Adolf Åsli fra Sørumsand. Jeg har ikke søkt opplysninger i skannede kirkebøker etter 1930, bl.a. fordi dåpsopplysninger tillates ikke lagt ut på nettet. Det gjør det vanskelig å finne de opplysninger du søker etter. For å finne ønskede opplysninger kan du eventuelt kontakte kirkevergen for å få oppgitt ansvarlige for de nevnte sønnene gravlagt på Hoff i Ø. Toten, eller forsøke å kontakte personer med aktuelt navn i nærområdet.


Sist endret: 19.02.15