[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Gulbrand Nilsen og Kari Andersdtr. Tandsæter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 07.05.14

Artikkelens_innhold

Kari Andersdtr. Tandsæter ble begr. 14/1 1730 59 år. Hennes foreldre var Anders Bentsen Tandsæter begr. 26/12 1715 87 år og Tore Jensdtr. Tandsæter begr. 15/3 1722 86 år. De flyttet til Tandsæter ca. 1698. I Totens Bygdebok bind V s. 337 står at paret bodde på Dotset i 1706, men det er neppe riktig. Der står også at Anders var bruker på Lundberg i Hurdal i 1698. I manntallet for Hadeland var han i 1665 bruker på Røsaasen i Hurdal, og han var sønn av Bent Sverkelsen Solsrud. Slekta er omtalt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind 33 s. 301. For øvrig opplyser Jan E. Jaatun at Kari Andersdtrs mann Gulbrand Nilsen var sønn av Nils Torstensen store Amlien (1630-)og kone Aase Gulbrandsdtr. (1628-1714), se Totens bygdebok bind V s. 427. Hun var datter av den tidligere brukeren Gulbrand Gulbrandsen og mannen var sønn av Torsten Teiterud gift med Marit Andersdtr.


Sist endret: 19.02.15