[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Jens Lier i Redalen - hans søskenbarn Jens Koll og Engebret Rognebærshaugen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Redalen og Vardal (Oppland), Ringsaker (Hedmark)
Bekreftelse: JA
Date: 14.06.14

Artikkelens_innhold

I følge tingbok for Toten sorenskriveri nr 13 (1677), folio 16a-16b: - 18.09.1677. Jens (Olsen) Koll (i Vardal) over 70 år og Engebret (Olsen) Rognebærshaugen fra Ringsaker over 70 år, vitner begge å være søskenbarn til Jens (Tollefsen) Lier i Redalen. - Men hvordan var slektskapet?


Sist endret: 19.02.15