[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jens Lier i Redalen - hans søskenbarn Jens Koll og Engebret R...

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 26.06.14

Artikkelens_innhold

Noen kommentarer til forrige innlegg hvor Jens Lier og Jens Kolls foreldre antas å ha forskjellig farsnavn. I skiftet etter Tollef Jonsen Lier i 1664 (fol. 245) står skrevet at arvinger var hans etterlatte hustru Brønnild Kieldsdtr. og den sl. manns barn og arvinger 4 sønner og 5 døtre som alle var gifte. Moren bevilget nu godvilligen at alt (som var registrert i skiftet) skulle deles og skiftes i mellom alle forn? den sl. manns og hennes barn. Ved at enken avsto all sin halve lodd for dem til likt skifte der sønnene arvet 7 1/2 dlr. og døtrene halvparten. Det er ført i skiftet at Jens Lier var Brønnild Kieldsdtrs sønn. Måten barna omtales på i skiftet gir kanskje rom for at Tollef kan ha et tidligere ekteskap, men det vedkommer ikke egentlig det omtalte slektskapet. Jens Koll var eldste sønn av Ole Jensen Bjerke i følge skiftet etter sistnevnte i 1669. Gods Ole og Jens ble eiere av i Koll viser at Jens' mor utvilsomt var fra Koll. Ole Jensen var ved manntallet 1666 92 år og med det født ca. 1575. Han var helst sønn av Jens Bjerke som var med og underskrev kongehyldingsbrevet i 1591. Om han var den Jens Bjerke nevnt i kilder 1557/58 er usikkert. Hvis det er riktig, vil et søskenbarn slektskap mellom Jens Lier og Jens Koll være vanskelig å finne ut av.


Sist endret: 19.02.15