[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Etterkommere til Johannes Andersen og Helene Nilsdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 18.07.14

Artikkelens_innhold

Av barna du nevner finnes 2 søstre gift på Toten. Klara Mina Johannesdtr. dp. 16/6 1865 ble 19/10 1887 gift med Martin Davidsen (Sivesind). De bosatte seg senere på Lervoll på Eina i V. Toten (se Totens bygdebok bind V side 163). Karine Johannesdtr. 1870- giftet seg 31/10 1902 med Julius Ottesen Bjørnerudødegården (se Totens Bygdebok bind V side 170). Hvis du oppgir e-postadresse kan opplysningene i boka formidles videre.


Sist endret: 19.02.15