[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: skifte Lars Halvorsen Øftsaas

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 19.07.14

Artikkelens_innhold

Innledningen av skiftet gir opplysninger om arvinger, og jeg vil foreslå følgende: Gjenlevende hustru er Sigri Ellingsdtr. Eldste sønn Hans Larsen 16 år og eldste datter Sigri Larsdtr. var avlet med hans første qvinde Gunild Joensdtr. Med den gjenlevende qvinde avlet anden sønn Halvor Larsen 9 år og 3die sønn Elling Larsen 4 år. På enkens veigne som lovverge var nærværende hendis fader Elling Øyerud, saa og og børnens fastermand Hermand Øfstaas og moderbroderen Joen Joensen Sandvold af Næs sogn. Lensmanden velagte mand Christen Borch var tilstede foregivende skiftets determinede ........


Sist endret: 19.02.15