[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Hvem var foreldrene til Helene Marie Ludvigsdatter

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Christine Holm
Postadresse: 7045 Trondheim
Kommuner_omraader: Østre Toten
Bekreftelse: JA
Date: 30.08.14

Artikkelens_innhold

Helene Marie Ludvigsdatter var logerende på gården Dyhren - Østre Toten ved folketellingen i 1865. Hun var da 10 år gammel. Hvem var hennes foreldre og hvorfor var hun logerende uten sine foreldre på gården ?


Sist endret: 19.02.15