[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hvem var foreldrene til Helene Marie Ludvigsdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 04.09.14

Artikkelens_innhold

I Hoff Kirke på Østre Toten finnes bilder av alle prester i bygda fram til sognet ble delt i 1877, og ingen har fornavnet Ludvig. En lignende kjennskap til kapellaner har jeg ikke. Det foreligger ikke noen gards- og slektshistorie for området rundt garden Dyhren. Slekta på garden har jeg kjennskap til, og i den finnes ingen med navnet Ludvig i eller med nær familietilknytning. Med utgangspunkt i at Helene Marie skulle være født på Toten, kan nevnes ei med samme fornavn og litt usikkert farsnavn. Hun ble født 8/4 1856 med foreldre Løitnant Harboe og piken Johanne Olsdtr. Haarstadbakken. I 1865 bor i Drammensveien en ugift løitnant Lorentz Harboe f. 1829 i Lier pr.gjeld, som kan være faren. Noen Helene Marie med farsnavn begynnende med L i aktuell alder finnes bare på Dyhren i folketellingen for 1865 i Østre Toten. Ved konfirmasjonen i 1870 er Helene Marie bosatt på Nordsveen, og i folketellingen for 1875 er hun tjenestepike samme sted med farsnavnet Larsdatter. Eksemplet her er tatt med for å vise at vi i eldre kilder ikke alltid bør være sikre på at det er innført riktige navn.


Sist endret: 19.02.15