[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jens Gulbrandsen Heggerud. 2 eller 3 koner?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 07.09.14

Artikkelens_innhold

Jeg er enig i din antakelse om 2 ekteskap. Det er vurdert ut fra Berte Haagendtr. Hun oppgis å bo på Grytenholm da hu giftet seg først gang 29/10 1710 med Christen Brynjulsen Rognlien. De fikk barna Ole dp. 28/2 1712-bosatt på Hovum. Marte dp. 18/8 1715- bosatt på Halvorsrudstuen. Ane dp. 21/5 1720- ikke oppgitt bosted -begr. 20/5 1726 6 år på Halorsrudstuen, faren kalles da sl. eller salig. Berte Haagensdtr. x2 1/8 1722 med Jens Gulbrandsen, og de fikk barna: Marte dp. 17/5 1723-begr. 1/10 1725, Marte dp. 5/12 1726-. Med dette kan vi se at Berte Haagensdtr. bodde på Halvorsrudstuen i perioden 1715-26. At Jens Gulbrandsen samme tid skulle ha vært gift med ei annen Berte, kanskje fra samme husmannsplass, virker unaturlig.


Sist endret: 15.02.15