[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Petra fra Toten

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 10.09.14

Artikkelens_innhold

Ledelsen for Digitalarkivet har laget programmer for folketellingene der navn og fødselsdatoer er viktige søkedata. Dessverre inneholder tellingen for 1910 mange feil, spesielt knyttet til datoer, så den er en litt vanskelig kilde å bruke. Om feilene er knyttet til innsamlingen av data i 1910 eller avskrivingen av dem i senere tid er jeg ikke kjent med.


Sist endret: 19.02.15