[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Anne Halvorsdtr. (ca. 1681-1768), Toten. Hvorfra?

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten og omegn
Bekreftelse: JA
Date: 21.09.14

Artikkelens_innhold

Anne Halvorsdatter giftet seg 19/10 1715 i Toten med Ole Jonsen fra Skjøl østre. Anne kom da fra Bjørnstad, hvor hun vel hadde vært i tjeneste. Kausjonister var Peder Faukal og Halvor Haugen (Det var skifte etter Halvor Eriksen Haugen i 1719. Han hadde en datter Anne, men hun var ugift og umyndig). De bodde på Markestadstuen i 1716, fra senest 1720 på Skjepperud eller Lundenstuen. Er det noen som vet hvor Anne Halvorsdatter kan ha vært fra? Jeg har sett faddere fra Ole Jonsens side, men tilsynelatende igjen fra morssiden. Var hun utenfra Toten?


Sist endret: 19.02.15