[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Lars Engebretsen Grøthoug, f. ca. feb 1748

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Arne Kjetil Andersen
Postadresse: Tvetenveien 193, 0675 OSLO
Kommuner_omraader: Toten/Vardal/Land
Bekreftelse: JA
Date: 29.09.14

Artikkelens_innhold

Hei, Jeg har lett med lys og lykte i lengre tid etter hans opphav, men står igjen med en kandidat som jeg imidlertid ikke kan stadfeste er Lars Engebretsen Grøthoug som ble gift med Birte Michalsdatter på Toten 10. jan. 1779. Han bodde da på Ripe. Lars døde 27. mai 1831 på Grøthoug, 83 1/4 år gammel. Siden alderen er så nøyaktig oppgitt antar jeg han ble født ca. feb/mars 1748, men det er jo ikke sikkerhet. Jeg har sjekket skiftene etter Lars og Birte, men finner ikke, etter fattig evne, noen indikasjoner på Lars sin herkomst. Kandidaten, som jeg ennå ikke har fått eliminert er Lars Engebretsen, døpt Dom 5 a Trin 1745 Bardalens eje i Land med foreldre Ingebret Andersen og Marit Olsd. Imbret Andersen Kolterud og Marit Olsdatter ble trolovet 8 Okt. 1738 og viet 27. nov 1738. Takker på forhånd for hjelp. Med vennlig hilsen Arne Kjetil Andersen


Sist endret: 19.02.15