[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Gjertrud Jensdatter Langeland / Kreutz (ca 1686 - bg 1747)

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 11.10.14

Artikkelens_innhold

Gjertrud Jensdatter Langeland ble gift på Toten 1. gang 05.12.1722 med enkemann Christopher Pedersen Øversetstuen (ca 1695 - bg 01.12.1726/31 år) under gården Øverset og 2. gang 08.06.1727 med Hans Mikkelsen Sivesind nordre (dp 12.03.1702 - bg 06.03.1751 som vekter på Kongsberg (Buskerud)). Hun var bosatt i Øversetstuen i begge ekteskap og døde på Kongsberg (bg 13.06.1747/61 år benevnt som Kryhs / (Creutz ved arveskifte etter ektemannen Hans Mikkelsen)). Var hun identisk med Gjertrud Jensdatter Kreutz gift i Vinger (Hedmark) 30.07.1716 med skomaker Anders Pedersen? I såfall var hun kusine med Gjertrud Pedersdatter Kreutz gift i Vinger 30.11.1713 med korporal Peder Nilsen Kvikstad søndre og senere bosatt Gardlaushagen.


Sist endret: 19.02.15