[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Lars Anstensen og Sissel Olsdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Terje Tandsether
Postadresse: Raufoss
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 13.10.14

Artikkelens_innhold

Denne familien er nevnt i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift 3/1994 s. 197. Der står det at Sissel Olsdatter (1705-1777) trolig var datter av Ole Olsen Hovstuen i Biri (1678-etter 1732) og hans ukjente kone. Ole var sønn av Ole Thomassen østre Hegge (skifte 25.10.1678) og Sissel Olsdatter. Sissel var datter av Ole Andersen østre Hegge f. ca. 1606 og kona Marte Larsdatter - det var skifte etter begge på østre Hegge 16.3.1680. Lars Ansteinsen f. ca. 1710 bgr. 10.3.1743 var husmann under Bratberg. Han var sønn av Anstein Larsen Bratbergshagen f. ca. 1677 og hans ukjente kone. Anstein, som hadde tjent på Sigstad ca. 1701-1704, kan etter alderen være sønn av Lars Gundersen og Mari Ansteinsdatter nordre Ålset i Snertingdal. I skiftet etter Mari 6.8.1707 nevnes sønnen Anstein Larsen 30 år gammel, men det står ikke hvor han bodde.


Sist endret: 15.02.15