[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Jonsen Hval

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 16.10.14

Artikkelens_innhold

Du har tidligere nevnt skiftet etter Berte Jørgensdtr. Hval dat 15/1 1678, der hu etterlotseg mannen Jon og sønnene Paul og Ole. I skifteavskriften er også Ouden Balke og Jon Hveem nevnt, de har penger tilgode i boet. Kanskje var slektskap en bakgrunnen for dette. Ouden Paulsen var Jon Hvals bror, de var i 1666 sønner på kirke-Balke henholdsvis 24 og 23 år gamle. Slektskapet forklarer også at Jons eldste sønn fikk navnet Paul. Jon Hveem var trolig 14 år i 1666 og eldste sønn av Jørgen Olsen Hveem fra Tømmerhol. Jon kan med det ha vært en bror til den avdøde på skiftet. Fornavnet på den andre sønnen i skiftet kan kanskje stamme fra Tømmerhol.


Sist endret: 19.02.15