[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Otter Olsen Røslistuen

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 22.10.14

Artikkelens_innhold

Det finnes ikke bygdebøker for Toten som gir opplysninger du søker etter. Derfor anbefales å benytte kilden skannet skiftemateriale på digitalarkivet. Det gjelder skifter i Oppland fra Toten, Vardal og Biri enten som skiftekort eller skifteprotokollen. Hvor du bør se skiftekortside 3336 og 3334 knyttet for skifter på Røisli (10/6 1769-fol. 999a, 4/5 1743-fol. 322a og 23/5 1717-fol. 324a), samt skiftekortside 4458 for Ødeli (10/6 1724-fol. 87a).


Sist endret: 19.02.15