[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Ole Helgesen Helgestad

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 03.11.14

Artikkelens_innhold

Det ble holdt skifte etter Helle (store) Hellestad og hans kone 7/10 1657. Konen var helst død tidligere, for 1 sønn og 2 døtre ikke navngitt i skiftet, hadde fått morsarv tidligere. Men på grunn av stor gjeld ble deres arv lagt til grunn for skiftet for å betale gjelden. Paret hadde i alt 7 barn, 3 sønner og 4 døtre. De er navngitt i slektsregisteret i Totens Bygdebok bind IV side 467. Sønner er Nils Helgestad store vestre 1634-, Ole Helgestad lille søndre 1640- (hans hustru er ikke kjent) og Peder Buskebakke. Datteren Gullaug gift med Nils Pedersen var bosatt på Helgestad store østre. Helge Helgestad er nevnt på Helgstad store i den tid det finnes brukerlister fra 1612 til hans død ca. 1657. Garden ble deretter delt mellom to av hans barn. I bygdeboka er Gullaug Clemetsdtr fra Hørstad i Vardal oppført som Helges hustru. Husturens fornavn er heller usikkert, for navnet Gullaug oppgitt i kilder på Helgestad i 1650-årene kan heller gjelde hennes datter. Det bør også nevnes at førnevnte Helge Helgestad ikke har noen barnebarn med navnet Gullaug. At Helges hustru var fra Vardal kan knyttes til barnas verge morbroren Jon Clemetsen (Fjellhaug) var derfra.


Sist endret: 19.02.15