[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Dorthe Olsdatter og Jens Pedersen Gaarder

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 13.11.14

Artikkelens_innhold

Du har rett i at Dorte Olsdtr. var født på Stange, men det gjalt garden Stange på Toten, og døpt 25/9 1757. Det ble holdt skifte (fol. 1292a) etter faren Ole Olsen i 1774. Han etterlot seg hustruen Catrine Olsdtr. og barna Ole (23 år), Marte (19 år), Dorte (17 år) og Christian (13 år). Tilstede ved skiftet på de umyndiges vegne var farbroren Nils Kjølset og svogeren Lars Olsen Tømmerhol. I skiftet, 15/4 1766, etter Mari Olsdtr. gift med Ole Eriksen Kjølset nevnes barna Nils Kjølset, Ole Stange, Peder, Even, Christian 22 år og Marte gift med Lars Olsen Tømmerhol. Videre kan nevnes at Ole Olsen Kjølset giftet seg 11/2 1751 med Catrine Olsdtr. Fossen.


Sist endret: 19.02.15