[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jens Jonsen Evangs opphav

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 13.11.14

Artikkelens_innhold

Jon Mikkelsen Holte giftet seg 2/11 1700 med Mari Pedersdtr. Gaarder. Jon Holte var tidligere fadder for Ole Mikkelsen Sandagers barn Mikkel dp. 10/4 1698. Tilsvarende var Ole Mikkelsen Rustad fadder for Jon Igelsruds barn Poul 23/1 1701. Det forteller oss at fedrene antaklig var brødre. At Poul var sønn av Jon Mikkelsen bekreftes også av at Jens Pedersen Gaarder var han en annen fadder i 1701. Han var bror til Mari Pedersdtr. Jons kone. Det er også mulig å skille barna til Jon Mikkelsen og Jon Christensen begge bosatt på Igelsrudstuen. Jon Christensen nevnes med farsnavn når hans 2 barn der ble døpt. Ved den første dåpen til Ole i 1703 er Jon Mikkelsen fadder. Jon Mikkelsen nevnes uten farsnavn på Igelsrud. Tvillingene Paul og Marte ble som før nevnt i 1701 og Hans dp. 26/10 1704. Videre hadde Jon Mikkelsen sønnen Jens dp. 9/3 1703. Han bodde da i Skredderstuen som nok var et annet navn på hans Igelsrudstue. Da var Jon Christensen Igelsrudstuen en av fadderne. Jeg har i svaret her gått ut i fra at fedrene ikke var fadder for sine barn.


Sist endret: 19.02.15