[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

familien Anstensen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Rita Irene Johnsen
Postadresse: 8672 Elsfjord
Kommuner_omraader: vardal
Bekreftelse: ja
Date: 27.11.14

Artikkelens_innhold

Min manns tippoldeforeldre Ansteen Johannessen (f 1806) og Agnete Larsdatter(f 1812) dro til Amerika den 22.05.1868. De hadde med sønn Jehans Anstensen f 1846,Andrine Anstensen f1843 , lisa Anstensen og Lena Anstensen. De reiste med Argo1 til Hull og så til Chicago. Er det noen med kunnskap om denne familien , hvor deres endelige reisemål var og annet? En sønn dro nordover til Hemnes . Giftet seg der og fikk en datter. Hun ble da min mann si farmor. Rita I Johnsen


Sist endret: 19.02.15