[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Jens Pedersen Gaarder

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 27.11.14

Artikkelens_innhold

Jens Pedersen Gaarder mellom må være identisk med Jens innført som døpt fra Gardlaus 19.09.1756 som sønn av Peder og Marte Nilsdatter. Trolig er Gardlaus feilført - ingen øvrige barn er døpt derfra i aktuel periode med nevnte foreldre og både eldre datter Berte og yngre datter Gunild er døpt fra Gaarder mellom. Dessuten tilsier fadderne at han må være den rette Jens.


Sist endret: 19.02.15