[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hvem var Rønne (Rønnaug) Olsdatter Hammerstad -1660-

Type_artikkel: RETTING FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse:
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 14.01.15

Artikkelens_innhold

Å anta at Angier Hammerstad var fra Askim er en feiltagelse. Vedr. Knud Hammerstad kan nevnes at han i likhet med Halvor Evang i odelskattelisten for 1642 oppføres med 1 fj. i Hexum og 2 skind i Nettum. Det var helst gods de hadde arvet med sine koner etter Elling Stabo som eide samme gods i 1624.


Sist endret: 19.02.15