[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Johan(nes) Ellingsen Nettumsødegård

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 22.01.15

Artikkelens_innhold

I VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAGS TIDSSKRIFT Nr. 3 2014, publiserer Herman Nettum en artikkel vedrørende Johan(nes) Ellingsen Nettumsødegård. Imidlertid oppgis tildels feilaktige og usikre opplysninger og følgende kan derfor suppleres: Faren Elling Paulsen ble døpt 04.08.1709 som sønn av Paul Olsen og Berte Madsdatter Smedby - østre. Moren Kari Rasmusdatters foreldre Rasmus Olsen (Opsal) (Gardlaushagen)? og Anne Ti(de)mandsdatter Myren ble viet 17.08.1709 og bosatt i plassen Stryken under Smedby - østre.


Sist endret: 19.02.15