LEGG INN NY ARTIKKEL

Type artikkel:


Ditt navn:

Navn på den som legger inn artikkelen.
Postadresse: For vanlig brevpost. Frivillig, men oppgi evt. kommune.

Emne:

Helst navn på sted/gard og person(er) det søkes informasjon om/aner til. 
Fjern "Re:" i svar, og endre gjerne emnet til å passe med svaret.
Aktuelle
 kommuner / områder:
Ta med alle som er aktuelle for artikkelen du legger inn.

Artikkelens innhold (etterlysning, svar etc):

Legg inn flere etterlysninger hvis du søker informasjon om personer fra forskjellige familier. Mange "små" etterlysninger er best.
Et svar kan ha et annet emne og andre områder enn etterlysningen, hvis f.eks. emnet er feil eller svaret gjelder en del av etterlysningen.
Ta med kommune/område etter stedsnavn - det er ikke alle lesere som er lokalkjente - samtidig unngås forveksling.

Bekreftelse: Er informasjonen klar for å bli lagt inn? Skriv JA her:

 Ikke trykk oppdater (reload/refresh) knappen når bekreftelsessiden vises etter at du trykker "legg inn artikkel".