Gjøvik og Toten Slektshistorielag
avd. av Vestoppland SHL

ÅRSBERETNING 2005

Styret har bestått av leder Mette Nordengen, kasserer Jens Christian Lied, sekretær Sonja Fjellhaug, styremedlemmer Henry Hoel og Frank Ødegård, vara Eva Johannessen.

Medlemstallet er ca. 150 inkl. de som ikke bor i distriktet.

Enda et år med stor aktivitet har vi nå lagt bak oss. Vi har hatt 9 medlemsmøter med kåsører på 7 av møtene. Snittet på medlemsmøtene ser ut til å holde seg stabilt på ca. 20 og noen nye medlemmer dukker opp innimellom. Vi hatt 8 styremøter. Leder har deltatt på styremøter i Hovedlaget.

Vårt årsmøte ble avholdt 13. januar 05 med et ekstraordinært årsmøte på medlemsmøte i februar. Egne vedtekter for laget ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 3. februar 2005. For at årets (2006) valg av medlemmer til styret skal stemme med vedtektene, blir ett medlem på valg 2 år på rad.

Noen av våre medlemmer var representert på Årsmøte i Hovedlaget som ble avholdt i Valdres i mars og et ekstraordinært årsmøte på Bjørnen i august. Her ble det bestemt at kontingenten skal økes til kr. 300,-, der kr. 50,- skal gå tilbake til lokallagene ut ifra medlemsantallet.

Frank Ødegård og undertegnede representerte laget vårt på DIS sin slektsforskerdag i Banken, Lillehammer.

Avskriving og korrekturlesing av kirkebøker har i år vært formidabel, som vi kan se i hyllene i lagsbiblioteket vårt. Disse er nærmest sprengt, så på nyåret må vi se å få på plass flere reoler. At denne aktiviteten blir satt pris på får jeg stadig e-post om fra besøkende på nettsiden vår. E-poster kommer også fra inn og utland med spørsmål om hjelp for å finne sine aner. Disse blir for en stor del sendt Tidsskriftet som tar dem inn under spørsmål og svar. Ellers besvares mange forespørsler på ”Etterlysningssidene” våre på internett.

Ved utgangen av året mistet vi avtalen med  ”vårt trykkeri” ved RA, som nå er lagt ned, men vi har allerede fått en ny avtale med Stjernetrykk på Lena med nesten samme pris på kopiering og utskrifter.

Det meste av de ferdige kildeavskriftene er nå ute på vår hjemmeside, totalt 261.500 posteringer. Det gjenstår ca. 30.000 ferdige posteringer, pluss 6.100 fra Land, som vil bli lagt ut fortløpende utover i 2006. I 2005 ble det lagt ut 16.400 posteringer, hovedsakelig kirkebøker, herav 3.115 fra avd. Land.

Besøket på hjemmesida har vært 27.500, en liten nedgang siden i fjor antagelig pga at det i 2005 ble lagt ut færre ny avskrifter enn vanlig

I tillegg til kirkebøkene, har Heljar avfotografert 1.592 gravminner, Kolbu og Eina. Ole Granum og Geir Thorud har drevet med skanning.

Det meste av døpte, viede og begr. for før 1900 i Gjøvik og V.Toten kommune, pluss noen konf. og inn/utflyttede er nå skrevet av. Det som ikke er påbegynt er hovedsakelig kirkebøker for  Ø.Toten etter 1840 og en del etter 1900 i Gjøvik og V.Toten, samt de fleste gravminnene i Ø.Toten og Gjøvik.

Dette teamet på ca. 20 personer som driver og jobber med alt dette, slik at dette materialet skal bli tilgjengelig for alle, gjør en formidabel jobb. På julemøte fikk noen av dem en liten påskjønnelse, disse var: Geir Thorud, Inger-Berit Østby-Deglum,  Fredrik Dyren, Frank Ødegård, Terje Tandseter, Heljar Westlie.

GTSHL fikk i høst kr. 1000,- fra Toten Sparebank for øking av tilgjengeligheten av kirkebøker for Toten. Vi har også fått tilbakført kr. 25.000,- fra Hovedlaget. På julemøte hadde vi fått en fruktkurv av Rema 1000 på Kopperud til utlodning, og det ga oss en netto på kr.580,-.

 

Takk for et fint slektsår!  Styret GTSHLv/Mette Nordengen