Vestoppland slektshistorielag avd. Gjøvik og Toten

 

STYRETS ÅRSBERETNING 2002

 

Styret har dette året bestått av leder Heljar Westlie, sekretær Eva Johannessen, kasserer Fredrik Dyhren, styremedlemmer Henry Hoel og Liv Marit Haakenstad samt vararepresentant Inger-Berit Østby-Deglum. Det er blitt holdt fem styremøter og ni medlemsmøter, inkludert årsmøtet. Medlemsmøtene har blitt holdt i tradisjonell stil, først foredrag og deretter slektsgransking med sosialt samvær. Møtedeltagelsen har ligget på ca. 20 personer. Mai-møtet ble holdt på Raufoss’ Historiske Senter med omvisning, mens de resterende møtene er holdt på Gjøvik Bibliotek.

 

I løpet av året er det blitt sluttført mange kildeavskrifter, med korrektur. Mer enn 20 personer har deltatt i dette arbeidet og 2. oktober passerte vi totalt 200.000 utlagte posteringer fra vi startet lagets internettside. Av disse 23.300 hittil i år. Det er i første rekke Bjørn Alund som nærmer seg slutten for sine avskrifter for Biri/Snertingdal frem til 1930 og Inger-Berit Østby-Deglum som har skrevet av Vardals kirkebøker til 1893. En imponerende jobb av disse to! For Toten-kommunene er det også blitt skrevet av en del, samt at mye er under arbeid. Folketellingen 1875 for Toten-kommunene ble ferdige i løpet av året.  Vi trenger nok ytterligere 2-3 år før alle tilgjengelige kirkebøker er avskrevet. Vi har i løpet av året komplettert  kopiering av kirkebøker fra Statsarkivet, slik at vi nå har kopier av samtlige tilgjengelige kirkebøker for vårt område. I løpet av høsten er det blitt nedlagt mye arbeid med å få skrevet ut alle våre avskrifter. Dette for og ha mest mulig tilgjengelig på papir.

 

Geir Thorud har også dette året gjort en enestående jobb med utføring og vedlikehold av vår internettside og er valgt til Web-redaktør. En vesentlig del av hans jobb, har vært databehandling av avskriftene.

 

I februar arrangerte vi, i samarbeid med Toten Økomuseum, en ”Slektshistorisk dag” på Kapp. Fem foredrag med nesten 100 fremmøtte pr. foredrag gjorde dagen vellykket. Takk å all ære til alle som hjalp til med arrangementet!

 

26. oktober deltok laget med stand på DIS-Opplands slektsdag på Lillehammer.

 

Økonomien har vært god dette året, takket være spilleinntekter. Inntektene har riktignok vært mindre enn tidligere år. Vi oppfyller ikke kravene som mottaker av spilleinntekter ettersom det er kun barn/ungdom som blir tilgodesett med spillemidler. Vår nåværende spilletillatelse utgår 31.12.02.

Utgiftene har hovedsakelig gått til kopiering av kilder/avskrifter samt til utgifter knyttet til internettsiden. I alle våre styremøter, har vi hatt diskusjoner om Hovedlagets innsigelser av vår disponering av tidligere lotteriintekter.  Styret mener av lotteriloven av 1995 sier at vi som lokallag er juridisk ansvarlige i henhold til tillatelsen.

 

sign. Eva Johannessen

sekretær