Vestoppland Slektshistorielag

Avd. Gjøvik og Toten

Årsmelding 2003

Styret har bestått av: Leder  Mette Nordengen, Kasserer  Hans Egil Helland, Sekretær  Eva Johannessen, Styremedlemmer  Henry Hoel og Heljar Westlie, samt vararepresentant Sonja Fjellhaug.  Marianne Gjerdbakken Kultom representant for avd. Land

I løpet av 2003 har vi hatt 8 styremøter og 9 medlemsmøter samt en avslutningstur den 26.5.03 til Statsarkivet på Hamar. På statsarkivet hadde vi en spennende omvisning i regi av Per Øivind Sandberg som viste oss det ”aller helligste” som ikke alle publikummere får se. Det ble også avsatt tid til egen gransking. Møteaktiviteten har vært ganske stor og dette er viktig, ikke minst for at medlemmene skal bli kjent med hverandre og den øvrige aktiviteten i laget. 

Inger-Berit Østby-Deglum har utarbeidet ett register over det vi har materiell i hyllene på lagsbiblioteket.  

I januar var laget med å hjalp avd. Land på ” fote ” igjen etter å ha ligget under avd. Gjøvik og Toten i noen år.

På lagets internettsider passerte vi  220.000 posteringer i kildeavskrifter nå i november, av disse ca. 20.000 posteringer det siste året. Det er bare så synd at vi har for få korrekturlesere, slik at det tar for lang tid fra avskrift til ferdig materiale både til nettsidene og hyllene våre. Antall etterlysninger ligger på ca 100-150 pluss svar fra mange medlemmer. Daglig besøk på hjemmesiden ligger i snitt på 80 – 100 personer.

Vi forsøkte oss med en ny slektshistorisk dag den 20. september.  Selv om de som var der var fornøyde, ble besøket altfor lite. Antall besøkende  lå på rundt 100 personer. I etterkant ser vi  at tidspunktet på året ble feil og at annonseringen var for dårlig.  Men det var svært hyggelig med besøk fra de andre  avd i VSHL  og fra andre slektshistorielag. Flinke kåsører og god mat.  En takk til alle som var med å hjalp til.

Den 25.oktober var avd. Gjøvik og Toten representert på DIS Oppland sin slektshistoriske dag på høgskolen i Gjøvik. 

Ellers bør vel noen av de ivrigste avskriverne og korrekturleserne nevnes som ikke ble nevnt i fjor. Inger-Berit Østby-Deglum, Fredrik Dyhren, Terje Tandsether og Heljar Westlie. En stor takk til dere. 

Vi satser friskt til neste år også, og ønsker å trekke inn kåsører fra et litt større område, og i tillegg,  datakveld for de som ønsker det. 

  

 Eva Johannessen

Sekretær