Årsberetning 2012 for Vestoppland slektshistorielag avd. Gjøvik/Toten Org nr. 983 418 902.

 

Styret har i år bestått av: Leder Mette Nordengen, kasserer Kjell Elnæs, styremedlemmer Hilde Rossing og Frank Ødegård, vararepresentant Grethe L Solhaug. Sekretærjobben har gått på omgang.

Vi har i år hatt 3 styremøter og de faste lagsmøter vår og høst.

Medlemsmøtene var:

Januar: Arbeidsmøte,

Februar: Årsmøte med foredrag av Jan Arild Brovold : Lysbildeforedrag om "Industrivegen" på Raufoss 1890 -1980

Mars: Foredrag av Jan Eilert Jaaatun, Slekta på Ingensteds og slekta rundt denne .

April og Mai : Arbeidsmøter

September: Rune Nedrud: Foredrag om Lodin-slekta og om Norsk slektshistorisk forening.

Oktober: Arbeidsmøte.

November : avholdt på Kapp : Foredrag av Fredrik Dyhren: Slekt rundt Majer og Sulestad med felles opprinnelse. Hjelp til å lete i arkivet på Kapp etterpå.

Desember: Julemøte med Svein Erik Ødegård: Diskusjon om odelsgodset og folk på Aas i Vardal.

Det har vært jevnt oppmøte på møtene.

Vi har også i år jobbet videre med overføring av materiale til digitalarkivet. I høst ble det inngått avtale om videreføring av tidligere avtale med Digitalarkivet om overførsel og publisering der, av alle avskrifter, men med en vektlegging på først å få ut kildene rundt 1814 i forbindelse med 200 års-jubileet av Grunnloven i 2014. Dette sikrer alt vårt materiale også for framtiden. Det er Geir Thorud som har jobbet med dette i flere år, men nå har han fått avlasning avFrank Ødegård. Heljar Westli har også bistått ved behov. De har lagt ned en enorm jobb og vi takker dem for innsatsen.

Frank har også laget en fin oversikt over status for avskrifter pr 06.01.13: Hvilke avskrifter som er publisert på lagets nettsider, hvilke som er oversendt Digitalarkivet og publisert der, og hvilke som er oversendt Digitalarkivet, men ennå ikke publisert der.

Boka "Slekter på garder i Vardal og Redalen" oppdateres jamnlig på nettsiden www.slektshistorielaget.no. Det finnes fortsatt noen bøker på lager.

Heljar Westlies arbeid med boka "Hus og folk på Raufoss 1891-1940" har pågått gjennom hele året. Det blir jobbet med å gjøre boka mer fyldig, noen grenseeiendommer blir lagt til, og flere bilder har kommet til siste året. Utgivelsestidspunkt er ennå ikke fastsatt.

Det har som tidligere vært arbeidet med avskriving og korrekturlesning av kirkebøker. Avskriving og korrektur har i vesentlig grad blitt utført av Inger-Berit Østby-Deglum og Frank Ødegård, så en stor takk til dem. Kjell Elnæs og Mette Nordengen har fullført gravminner for Vardal og Gjøvik.

I 2012 har vi hatt 37.551 besøkende på vår nettside: www.slektshistorielaget.no, en nedgang på 23.7 % fra 2011. Mange har nok gått direkte til Digitalarkivet og Digitalpensjonatet, da mye av vårt materiale er publisert der. Vi har også i år hjulpet mange fra inn og utland med slektsgransking.

Mette (leder) har deltatt på styremøter i Hovedlaget og på ett møte i Hovedlaget og DIS. Gjøvik/Toten var det eneste lokal-laget som var med på møte som omhandlet innsamling av kilder rundt 1814. Det var uaktuelt for oss å gå i et samarbeide med Dis om dette, da vi allerede har en egen avtale med Digitalarkivet.

Hvis dere ønsker å støtte oss med grasrotandelen kan dere spørre etter Vestoppland slektshistorielag avd Gjøvik og Toten.